בית ספר האלה מודיעין

כי אצלנו אינטליגנציה היא לא רק מנת משכל !

כל ילד והסיפור שלו

ענק של ספרים פלטפורמה לכתיבה המאגדת בתוכה את יכולות הבינה המלאכותית בפלטפורמה אחת. למשל יצירת משימות מגוונות בכל תחום לבקש סיפורים שונים ולהפוך אותם לספר דיגיטלי.
ייצור תמונות בהקלדה לשימוש בספרים, יצירת סיפורים על ידי בחירת דמויות ומיקום.

כניסה עם הזדהות משרד החינוך.

ענק של ספרים – הכרת התפריטים ועורך הספרים – יוטיוב

כניסה למערכת