בית ספר האלה מודיעין

כי אצלנו אינטליגנציה היא לא רק מנת משכל !

עדכונים

היכולת להשתמש במילים ומשפטים בצורה אפקטיבית בין אם בעל פה (למשל כמספר סיפורים או נואם) ובין אם בכתב (למשל כסופר, עיתונאי וכיו"ב)

רגישות למגוון של טונים, מקצבים, ולצורות שונות של הבעה מוזיקלית.

היכולת לזהות דפוסים בטבע ולגלות רגישות לנוף ולאיכות הסביבה.

קשת יכולות רגשיות, אישיות וחברתיות המשפיעות על יכולתו הכללית של הפרט להתמודד בהצלחה עם דרישות ולחצים סביבתיים.

תפיסה חזותית, תלת-מימדית, רגישות לצבע, לצורה, לחלל וליחסים ביניהם.

רגישות לדפוסים לוגיים ולקשרים לוגיים (חידות הגיון), הבנת היררכיה (מה קדם למה), ורצפים (למשל סדרות חשבוניות(.

היכולת לשלוט בתנועות הגוף כולו בצורה מיומנת, מובחנת ומבוקרת.

<

קישורים שימושיים

כניסה למערכת