בית ספר האלה מודיעין

כי אצלנו אינטליגנציה היא לא רק מנת משכל !

עדכונים

  • ספרי לימוד לשנת הלימודים תשפ"ג בלשונית "חשוב לדעת" ניתן לצפות ברשימת ספרים ורשימת ציוד מעודכנים לשנת הלימודים תשפ"ג. חופשה נעימה ובטוחה, בתיה מועלם מנהלת בית הספר והצוות החינוכי
  • הפנינג סיום שנה, חגיגת תנועה
  • תלמידי "האלה" רוקדים ומדלגים תשפ"ב
  • הצהרת בריאות שנתית דיגיטלית תשפ"ג הורים יקרים! בלשונית טפסים חשובים ישנו קישור להצהרת בריאות דיגיטלית לקראת פתיחת שנת הלימודים על כל הורה לחתום על הצהרת בריאות שנתית עבור ילדו. בהמשך לשנה"ל הנוכחית גם בשנה"ל תשפ"ג יתאפשר להורה להצהיר בצורה מקוונת דרך פורטל הורים, הצהרת הבריאות המקוונת תחליף את הטופס הידני שההורים נדרשו למלא בכל שנה […]
  • תשלומי הורים לשנת הלימודים תשפ"ב הורים יקרים! בלשונית "חשוב לדעת"  תקראו את אגרת השירותים לשנת תשפ"ב. טבלת תשלומים בית ספרית לשנת תשפ"ב עפ"י חוזר מנכ"ל ואישור ההנהגה הבית ספרית והפיקוח.
היכולת להשתמש במילים ומשפטים בצורה אפקטיבית בין אם בעל פה (למשל כמספר סיפורים או נואם) ובין אם בכתב (למשל כסופר, עיתונאי וכיו"ב)

רגישות למגוון של טונים, מקצבים, ולצורות שונות של הבעה מוזיקלית.

היכולת לזהות דפוסים בטבע ולגלות רגישות לנוף ולאיכות הסביבה.

קשת יכולות רגשיות, אישיות וחברתיות המשפיעות על יכולתו הכללית של הפרט להתמודד בהצלחה עם דרישות ולחצים סביבתיים.

תפיסה חזותית, תלת-מימדית, רגישות לצבע, לצורה, לחלל וליחסים ביניהם.

רגישות לדפוסים לוגיים ולקשרים לוגיים (חידות הגיון), הבנת היררכיה (מה קדם למה), ורצפים (למשל סדרות חשבוניות(.

היכולת לשלוט בתנועות הגוף כולו בצורה מיומנת, מובחנת ומבוקרת.

<

קישורים שימושיים

כניסה למערכת