בית ספר האלה מודיעין

כי אצלנו אינטליגנציה היא לא רק מנת משכל !

אנו שמחים להזמינכם למפגש היכרות עם בית הספר לקראת הכניסה לכתה א' או לגן חובה במסגרת חטיבה צעירה.

כניסה למערכת