בית ספר האלה מודיעין

כי אצלנו אינטליגנציה היא לא רק מנת משכל !

בחירות למועצת התלמידים תשפ"ב

בחירות למועצת התלמידים תשפ"ב

– בית הספר עבר תהליך של בחירות דמוקרטיות למועצת התלמידים.

– שיעורים בכיתה על מנהיגות ותכונות המנהיג.

– בחירות כיתתיות לצמצום מספר הנציגים.

– תעמולת בחירות הוגנת ברחבי בית הספר.

– פרסום המצע של כל תלמיד והצגתו בכל כיתות השכבה.

– יום בחירות, בחירות שכבתיות שבסופן נבחרו נציג או שניים מכל כיתה.

(כיתות ג-ו)

את התהליך הובילה אילנה דדון הרכזת החברתית של בית הספר יחד עם צוות המורים ומועצת התלמידים היוצאת.

 

   

כניסה למערכת