בית ספר האלה מודיעין

כי אצלנו אינטליגנציה היא לא רק מנת משכל !

רשימת ציוד לתלמיד/ה העולה לכיתה ב'

כניסה למערכת