בית ספר האלה מודיעין

כי אצלנו אינטליגנציה היא לא רק מנת משכל !

רשימת ציוד לתלמיד/ה העולה לגן בשנת הלימודים תשפ"ד

כניסה למערכת