בית ספר האלה מודיעין

כי אצלנו אינטליגנציה היא לא רק מנת משכל !

אינטליגנציה תוך ובין אישית

בימים גשומים וקרים מפעילה מועצת התלמידים ״ הפסקת נוהל חורף״ מוציאה ומארגנת משחקים לשימוש התלמידים.

כניסה למערכת