בית ספר האלה מודיעין

כי אצלנו אינטליגנציה היא לא רק מנת משכל !

המנון בית הספר

המנון בית ספר "האלה"

הדרך סלולה, היעד מסומן

אויר ואוירה שלובים ביד אמן

יחס חס לבבי לך וגם לי

"האלה" הוא בית ספרי
|

כאן בעוז ממשיכים תקשוב וערכים

 גם חינוך גופני – אישי זה בריא

הצוות המסור בחום לנו מורה

היכן הוא חוף המבטחים

פזמון:

בית ספר "האלה"- בית חם וטוב

 איתן יציב עומד

על יסודות הכלה וטוב

חלוץ הוקם ביזע , במסירות עמל

היום עבות הגזע, ראו כמה גדל

 

הדרך סלולה, היעד מסומן

אויר ואוירה שלובים ביד אמן

יחס חס לבבי לך וגם לי

"האלה" הוא בית ספרי

 

כאן תמיד משלבים אומנות וערכים

מקהלה בית ספרית דרבוקה ושירים

הצוות המסור בחום לנו מורה

היכן הוא חוף המבטחים

 

פזמון:

כניסה למערכת