בית ספר האלה מודיעין

כי אצלנו אינטליגנציה היא לא רק מנת משכל !

ספרי לימוד לשנת הלימודים תשפ"ג

בלשונית "חשוב לדעת" ניתן לצפות ברשימת ספרים ורשימת ציוד מעודכנים לשנת הלימודים תשפ"ג.

חופשה נעימה ובטוחה,

בתיה מועלם מנהלת בית הספר

והצוות החינוכי

כניסה למערכת