בית ספר האלה מודיעין

כי אצלנו אינטליגנציה היא לא רק מנת משכל !

תשלומי הורים לשנת הלימודים תשפ"ב

הורים יקרים!

בלשונית "חשוב לדעת"  תקראו את אגרת השירותים לשנת תשפ"ב.

טבלת תשלומים בית ספרית לשנת תשפ"ב עפ"י חוזר מנכ"ל ואישור ההנהגה הבית ספרית והפיקוח.

כניסה למערכת