בית ספר האלה מודיעין

כי אצלנו אינטליגנציה היא לא רק מנת משכל !

איסוף ספרים - שכבה ג האיסוף יתבצע בתאריך 18/06/2021 יום ו' בלבד! בין השעות 08:15-07:30 בכניסה לבית הספר.

כניסה למערכת