בית ספר האלה מודיעין

כי אצלנו אינטליגנציה היא לא רק מנת משכל !

מערכת שעות חדשה החל מיום ראשון הקרוב 2/5/21

כניסה למערכת