בית ספר האלה מודיעין

כי אצלנו אינטליגנציה היא לא רק מנת משכל !

קישור ל"אורחות חיים בזמן קורונה" אתר משרד החינוך (כולל הצהרת בריאות יומית שישי למלא)

כניסה למערכת