תמונות אחרונות

20170319_084054

משמרות זה"ב

להורי / תלמידי ביה"ס שלום רב.

הרנו להודיעכם כי החל מהיום בצהריים ועד לסוף שנת הלימודים ביום

שישי ה- 30/6/17, ילדי משמרות הזה"ב לא יעמדו במעברי החצייה.

בבוקר ובצהריים יהיה סבא זה"ב בלבד.

אנא הערכו עם ילדכם לחצייה בטוחה.

נאחל הצלחה רבה לתלמידי כיתות ו'.

מאחלים לכם חופשה נעימה ובטוחה.

לימור דוכן,               בתיה מועלם,

רכזת זה"ב               מנהלת בית הספר