תמונות אחרונות

20170310_080709

לוח זמני שיעורים

        בית הספר פותח שעריו בשעה 07:30

     שיעור ראשון: 08:50 –- 08:00

    שיעור שני: 08:50 -– 09:40

        הפסקת אוכל: 09:40 –- 09:50

  הפסקה: 09:50 -– 10:15

         שיעור שלישי: 10:15 –- 11:00

        שיעור רביעי: 11:00 -– 11:45

   הפסקה: 11:45 –- 12:00

          שיעור חמישי: 12:00 –- 12:45

        שיעור שישי: 12:45 –- 13:30

    הפסקה: 13:30 -– 13:35

          שיעור שביעי: 13:35 -– 14:20