תמונות אחרונות

20170319_084127

דבר המנהלת

שנה"ל תשע"ח 2017

קהילת בית ספר האלה היקרה!

שמחה ונרגשת לפתוח את שנת הלימודים תשע"ח . ברצוני לאחל לכל קהילת ביה"ס שנה טובה וברוכה שנה מוצלחת, עתירת פעילויות אישיות וקהילתיות.

השנה צועדים ונכנסים בשערי ביה"ס 90 ילדי גן שהגיעו אלינו נרגשים כשהם מתחילים את צעדיהם הפורמליים הראשוניים בבית הספר.

השנה זכינו לפתוח כיתת חינוך מיוחד נוספת בשכבת כיתות א'. נאחל להם הצלחה וקליטה מהירה. סה"כ  23 כיתות בביה"ס.

מאחלת לכל תלמידנו ומשפחותיהם הצלחה רבה.

המבנה הפיזי של ביה"ס עבר גם הוא שינוי. בחלקו האחורי של בית הספר נבנה מתחם חדש לרווחת תלמידי ביה"ס. במבנה זה ייבנו:  ספרייה, חדר  מדעים, חדר מתמטיקה, חדר אנגלית, חדר עברית ומרחבים נוספים. התגברנו על הקשיים ובסופה של בנייה אנו נהנים מחדרים מאובזרים, חדשניים ונעימים לטובת ילדי ביה"ס .

בשנת הלימודים תשע"ח נמשיך לקדם את ערך השונות לצד ערך המעורבות החברתית ותחושת המסוגלות,  ניתן מענה מקצועי ודיפרנציאלי לתלמידים על כל הרצף ההתנהגותי והלימודי באופן המחזק ומטפח את עוצמותיהם.

כמו בשנים קודמות נמשיך לקיים שיח מכבד המושתת על כבוד, אמון , דרך ארץ ושיתוף פעולה לטובת כלל קהילת ביה"ס.

בהזדמנות זו, מתוך אחריות לילדים אלרגיים, ברצוני להזכיר ולעדכן כי בבי"ס שלנו ישנם תלמידים אלרגיים עד כדי סכנת חיים לשקדים, בוטנים אגוזים, קשיו ופול.

אני פונה אליכם ומבקשת את שיתוף הפעולה שלכם ולא לשלוח עם התלמידים כריכים , מאכלים וחטיפים אשר רכיבים אלו נמצאים בהם.

 

מאחלת לכולנו שנה טובה ובהצלחה לכולם.

בתיה מועלם

מנהלת בית הספר