תמונות אחרונות

20170310_075738

למידה דיפרנציאלית וסגנונות למידה

יובל לאיחוד ירושלים

במסגרת לימודי תרבות יהודית ישראלית, לרגל יובל לאיחוד ירושלים, תלמידי שכבה ה' למדו וחקרו את הנושאים: ירושלים עיר הקודש , ירושלים בירת ישראל, המנון התקווה, דגל וסמל המדינה ונשיאי המדינה. במהלך הלמידה חקרו התלמידים מקומות ואתרים בירושלים והציגו את...