תמונות אחרונות

20170310_095245

חממה לימודית בהאלה